‘Alçak Frekanslı İndüksiyon Fırınlarının Tasarım ve Üretimi’, Bitirme Ödevi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Haziran 1991
 
‘Alçak Frekanslı İndüksiyon Fırınlarının Tasarımı’, BİLKON 91, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, Ankara, Temmuz 1991, DOWNLOAD
 
‘Control of Stepper Motors’, Yök – Dünya Bankası Proje Çalışması, Manchester, İngiltere, Mayıs – Temmuz 1994
 
‘Bilgisayar Destekli Ölçme Sistemleri’, Metal – Makina Dergisi, Eylül 1995 DOWNLOAD
 
‘İndüksiyon Fırınlarının Tanımlanması, Verimli Kullanımı, Karşılaştırılması’, Metal – Makina Dergisi, Eylül 1996, DOWNLOAD
 
‘Zaman Domeninde Parametre Kestirimi ve Elektromekanik Sistemlere Uygulanması’, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, Şubat 1997
 
‘İndüksiyon Fırını Nedir?’, Enerji, Elektrik, Elektronik 3E Dergisi, Şubat 1997, DOWNLOAD
 
‘İndüksiyon Fırınlarının Analizi’, Enerji, Elektrik, Elektronik 3E Dergisi, Mart 1997, DOWNLOAD
‘Cr-Ni Mutfak Kapları İmalatında İndüksiyon Fırını Kullanımı’, Metal Dünyası Malzeme Metalurji Otomasyon ve Üretim Teknolojisi Dergisi, Mart 2000, DOWNLOAD
 
‘PLC ile 60 Kw İndüksiyonlu Çelik Tav Fırınında Güç ve Frekans Kontrolü’, TOK 2002, Otomatik Kontrol Milli Komitesi, Otomatik kontrol Ulusal Toplantısı, ODTÜ, Ankara, 9-12 Eylül 2002
 
‘Isıl İşlem Atölyelerinin Otomasyonu için PLC Kontrollü İndüksiyon Ocağı Tasarımı’, 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 18-20 Ağustos 2003, DOWNLOAD
 
‘İndüksiyon Ocaklarının Güç Kaynaklarında Kullanılan Eviricilerin PLC ile Denetiminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi’, Elektrik – Elektronik – Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, DOWNLOAD
 
‘İndüksiyonlu Çelik Tav Fırınlarında Güç Ünitelerinin PLC ile Denetimi’, Doktora tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2004, Kırıkkale
‘A Simple Induction Heating Design for the Steel Molds of Aluminum Extrusion Presses’, 2nd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Azarbaijan University of Tarbiat Moallem, Azerbaijan National Academy of Sciences, Faculty of Engineering and Architecture, Gazi University, Tabriz, 6-8 September 2004, DOWNLOAD
 
İndüksiyonlu Çelik Tav Fırınlarında Güç Ünitelerinin PLC ile Denetimi, Doktora Tezi, Şubat 2004, Kırıkkale
 
‘Power and Frequency Control in a 60 kW Induction Steel Heating Furnaces through PLC’, Power Engineer, June/July 2005, DOWNLOAD
 
‘Üçüncü Harmoniğin Kullanıldığı Yüksek Frekanslı Bir İndüksiyon Fırını Tasarımı’, BAL H. Y., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2006, Ankara
 
‘Comparision of Natural Gas Fired and Induction Heating Furnaces’, Proceedings of the Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-6), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye, 1-4 July 2013,