Articles .1.

'Alçak Frekanslı İndüksiyon Fırınlarının Tasarım ve Üretimi', Bitirme Ödevi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Haziran 1991

'Alçak Frekanslı İndüksiyon Fırınlarının Tasarımı', BİLKON 91, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, Ankara, Temmuz 1991,

'Control of Stepper Motors', Yök – Dünya Bankası Proje Çalışması, Manchester, İngiltere, Mayıs - Temmuz 1994

'Bilgisayar Destekli Ölçme Sistemleri', Metal - Makina Dergisi, Eylül 1995

'İndüksiyon Fırınlarının Tanımlanması, Verimli Kullanımı, Karşılaştırılması', Metal - Makina Dergisi, Eylül 1996,

'Zaman Domeninde Parametre Kestirimi ve Elektromekanik Sistemlere Uygulanması', Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, Şubat 1997

'İndüksiyon Fırını Nedir?', Enerji, Elektrik, Elektronik 3E Dergisi, Şubat 1997,

'İndüksiyon Fırınlarının Analizi', Enerji, Elektrik, Elektronik 3E Dergisi, Mart 1997,
Web Page Maker, create your own web pages.