İndüksiyonlu akışkan ısıtma sistemleri

İndüksiyonlu akışkan ısıtma sistemleri çalışmaları sürüyor. Çeşitli akışkanları ısıtma için güvenilir bir ısıtma sistemi geliştirme üzerine yapılan çalışmalarımız devam ediyor. Yalova Üniversitesi için geliştirilen sistemde su, yağ, hava gibi çeşitli akışkanları ısıtılması başarı ile gerçekleştirilmiştir. Sistem konut ısıtmadan güvenli yakıt ısıtmaya kadar geniş bir alanda ısıtma yapabilecek sistem tasarlanmış ve üretilmiştir.
Web Page Maker, create your own web pages.